Styrelse och funktionär

    Styrelsen:

 • Ordförande: Charlie SM4RGD
 • Vice ordförande: Claes SA4CBM
 • Ledamot: Mattias SA4ABH
 • Ledamot: Johannes SA4JOY
 • Ledamot: Tommy SM4BBO
 • Ledamot:  Jan SM5OJN
 • Ledamot: Kjell SM4WWY

  Funktionärer:

 • Trafikansvarig: Charlie SM4RGD
 • Samband: Johannes SA4JOY
 • Samband: Rolf SM4VLR
 • Samband: Mikael SM4UDP
 • Samband: Hans SM6LWJ
 • Samband reserv: Göran SM4RLA
 • Web-master: Mikael SM4UDP
 • Klubbmästare: Jan SM5OJN
 • Klubbmästare: Sven-Anders SA4OLW
 • Klubbmästare: Åke SM4QE
 • Revisor: Staffan SM4SSY
 • Revisor suppleant: Sven-Anders SA4OLW
 • Kommunikationsgrupp: Charlie SM4RGD
 • Kommunikationsgrupp: Leif SM4JPD
 • Kommunikationsgrupp: Leif SM4HNG
 • Försäljningsdetaljen: Kjell SM4WWY
 • Materialförvaltare: Kjell SM4WWY
 • Utbildningsansvarig: Leif SM4HNG
 • Marknadsföringsgrupp: Charlie SM4RGD
 • Marknadsföringsgrupp: Sven-Anders SA4OLW
 • Valberedning: Leif SM4HNG
 • Suppleant Valberedning: Olav SM4RNH
 • QSL Manager: Sven-Anders SA4OLWFrån Valberedningen Leif SM4HNG

Lämna ett svar