Styrelsen samt funktionärer

 • Ordförande: SM4RGD Charlie
 • Vice Ordförande: SA4CBM Claes
 • Ledamot: SA4ABH Mattias
 • Ledamot: SM4WWY Kjell
 • Ledamot: SA4JOY Johannes
 • Ledamot: SM4BBO Tommy
 • Ledamot: SM5OJN Jan

FUNKTIONÄRER

  • Trafikansvarig: SM4RGD Charlie
  • Stationsansvarig: SM4RGD Charlie
  • Sambandsgrupp:  SM4VLR Rolf, SM4UDP Mikael, SM4YIK Kermith,
  • Samband reserv:  SM4RLA Göran
  • Webmaster: SM4UDP Mikael
  • QSL Manager: SA4OLW Sven-Anders
 • Klubbmästare: SA4OLW Sven Anders, SM4QE Åke,
 • Revisor: SM4MOZ Lars
 • Revisor: SA4OLW Sven-Anders
 • Teknisk grupp allmänt: SM4RGD Charlie,  SM4JPD Leif
 • Teknisk grupp APRS: SM4JDP Leif
 • Försäljningsdetalj: SM4WWY Kjell
 • Materielfeörvaltare: SM4WWY Kjell
 • Utbildningsansvarig: SM4HNG Leif
 • Provförättare: SM4RLA Göran
 • Marknadsföringsgrupp: SM4RGD Charlie, SA4OLW Sven-Anders
 • Valberedare: SM4HNG Leif
 • Valberedare suppleant: SM4RNH Olav

Lämna ett svar