SVX-Link

SVX-Link

  • 240
  • 2404
  • 2405

Som några kanske märkt har vi fått igång en repeater med svx-link, som just nu går på prov, ni kanske hör den men kan ej öppna den? Det är bara för en testperiod, pga avsaknad av filter för att köra
repeatern i full duplex.

Till en början kommer vi köra hela Sverige under bevakning, så vi får lite trafik, men sedan kommer vi begränsa passningen, så får var
användare själv öppna den talgrupp som vill lyssnas på.

En kort beskrivning om hur SVX-Link fungerar.
Om du vill öppna talgrupp med subton (STCSS):
Subton / Talgrupp:
88.5 / 240 Hela Sverige
123.0 / 2400 Distrikt 0
233.6 / 2401
146.2 / 2402
141.3 / 2403
151.4 / 2404
91.5 / 2405
118.8 / 2406
156.7 / 2407
136.5 / 240407 SK4TL

För att aktivera talgrupp 2404 med DTMF trycker man:
912404#
Repeatern kommer att annonsera ut att den skiftar till Talgrupp 2404 när man släpper PTT.

Mer text kommer.

//sa4joy

Raspberry PI3B, ljudkort och lite komponenter för styrning av SVX-LINK.
Följ trafiken live på SK4TL

Lämna ett svar