Paketradio för nödtrafik ?

Ett utkast inför föredraget/presentationen på klubbträffen 17/11

Av Robert Lind SM4YXI

Vad är paketradio ?

● En standard som kallas ”AX.25”
● Vanlig hastighet är 1200 bit per sekund
– Använder då två toner (1200 Hz och 2200 Hz)
● Använder FM för att överföra tonerna
– Alla FM-radio klarar 1200 bit per sekund

”APRS” använder paketradio

● Protokollet ”APRS” kan användas för att överföra
– Egen position
– Meddelanden till andra
● Ett APRS-paket sänds utan att man behöver veta hur
det ska överföras
● Med APRS-meddelanden kan man fixa sin epost
– Jag återkommer till det

APRS kan använda digipeatrar

● En digipeater liknar en röst-repeater, men är för paketradio-
paket

● Ett APRS-paket kan i ett nödläge t.ex sändas via
”WIDE1-1,WIDE3-3” (det betyder ”totalt max 4 digipeatrar”)
– dvs man behöver INTE veta digipeatrarnas namn
● Alla APRS-digipeatrar kan användas i ett nödläge (om de
fortfarande fungerar, t.ex via batteri vid strömavbrott)
– SK4BX-2 är nog en APRS-digipeater, på Kvarntorpshögen

Epost via APRS-meddelande

● Mottagaren ”WLNK-1” lyssnar på alla APRS-
meddelanden till den (via Internet)
– Funktionen beskrivs på APRSLink
● Den epost man på detta sätt kan hantera, tillhör
systemet ”Winlink 2000” (för amatörradio)
– Min epostadress där är ”sm4yxi@winlink.org”

Exempel (hur sända epost)

● Sänd följande APRS-meddelanden till WLNK-1
– login (svara sedan på en fråga)
– SP epostmottagare rubrik
– (texten)
– /EX

Exempel (hur kolla brevlådan)

● Sänd följande APRS-meddelanden till WLNK-1
– login (svara sedan på en fråga)
– L (svaret listar de brev som finns att läsa)
– Rx (läs brev ”x”, x är ett nummer i listan som L visade)
– Yx (sudda brev ”x”)

Till andra än ”WLNK-1”

● Man kan sända ett textmeddelande (max 67 tecken)
även till andra användare av APRS
● Gratisprogrammet ”UI-View32” visar på karta var
andra APRS-användare är, och kan användas för
APRS-meddelanden
● UI-View32 kan även vara ”iGate” (om man själv har
ett fungerande Internet, se nästa sida)

iGate ?

● En brygga mellan radiokanalen och Internet
● Den funktion i Internet som APRS använder heter
”APRS-IS”
– Håller reda på vilken iGate som senast tog emot ett
APRS-paket från en viss radioamatör
– Sänder ett paket via denna iGate ut på radio, om det
ska till just den radioamatören

Nödtrafik via en ”RMS”

● RMS betyder ”Radio Message Server”
– En RMS kan ha paketradio och/eller kortvåg
● RMS ansluter sig via Internet, till en av flera
olika CMS (Central Message Server)
– En RMS kan också sända ett meddelande vidare
på kortvåg, om ”Internet i RMS” inte fungerar

Radiofrekvenser

● APRS använder i Europa t.ex 144,800 MHz
● Paketradio i Mälardalen använder 144,925 MHz
● Om en RMS är enbart tänkt för nödtrafik,
rekommenderar jag att den använder samma
radiofrekvens som APRS

Samma frekvens som APRS ?

● I ett nödläge tycker jag att en nod för paketradio är
till störst nytta om den både hanterar APRS, och är
dessutom en RMS för paketradio
● Det är möjligt att ”dela på radiokanalen” genom t.ex
programmet ”Packet Engine Pro” (från SV2AGW)
– T.ex kan egen RMS lystra till ”SM0YXI-10”, och APRS-
delen kan heta ”SM0YXI-2”

Både APRS och en RMS ?

● Gratisprogram UI-View32 används för APRS
– kan även vara en digipeater, och/eller en ”iGate”
● Gratisprogram ”RMS Packet” i PC används för
att vara en RMS
– Även om Internet inte finns, kan ”RMS Packet” vara
ett lokalt epostkontor, som då enbart nås via radio

En användare av paketradio

● Ljudkort kan användas som modem, t.ex med
gratisprogrammet ”Soundmodem” (eller ”Direwolf”)
– Även betalprogrammet ”Packet Engine Pro” kan
användas (engångskostnad USD 49 just nu)

● Vilken FM-transceiver som helst kan användas (till
”paketradio 1200 bit per sekund”)
– Om radion har VOX, behövs ingen PTT-signal från PC

Gratisprogram för en användare

● ”UI-View32” kan användas för APRS
● ”Winlink Express” kan användas för att nå en
RMS i ”Winlink 2000”
– ”Winlink Express” klarar paketradio, och ljudkortet
som kortvågsmodem, och klarar att använda ett
yttre Pactor-modem för kortvåg

Ljudkortet för kortvåg

● ”Winlink 2000” stöder på kortvåg protokollen
ARDOP och VARA (och ett ”Pactor-modem”)
– Både ARDOP och VARA använder ljudkortet som
modem, och är gratis (för VARA då max 180 bps)
– T.ex SK3GA och SK5UM är RMS på kortvåg
● Accepterar ARDOP och VARA och Pactor-modem

SK3GA och SK5UM

● På kortvåg lyssnar de efter anrop via ”ARDOP”, och
anrop via ”VARA 500”, och anrop från ett Pactor-modem
(SK5UM klarar protokollen Pactor1 – Pactor4)
● Bägge sänder vidare med Pactor-modem, på kortvåg
(om de själva inte har Internet, t.ex till en RMS i Norge)
● SK5UM är också en RMS för ”1200 bps paketradio”, på
frekvens 144,925 MHz

Vilka RMS finns ?

● Se Winlink.org (klicka här)

Tactical Callsign ?

● Varje radioamatör kan ha max 3 extra
epostadresser i ”Winlink 2000”
– De kallas ”Tactical Callsign”
– På radiokanalen används radioamatörens
anropssignal, men epostadressen kan då t.ex vara
”orebro@winlink.org” (om ”tactical callsign” = orebro)
– Kan användas för stöd till t.ex kommunen

Sammanfattning

● APRS-meddelande, till andra APRS-användare
● APRS-meddelande, för att fixa epost
● Ljudkort kan användas som paketradio-modem
● På kortvåg kan ljudkort användas som modem,
för att nå en RMS i Winlink 2000