GDPR Ansvar

 • Ändamålsbegränsning: Vi samlar bara in uppgifter för specifika ändamål och behandla inte uppgifterna för andra ändamål. Uppgifter är endast till för att administrera medlemskap  
 • Uppgiftsminimering: Vi tar endast in uppgifter för att administrera medlemsregister.
 • Korrekthet:  Vi ser till att alla uppgifter ändras vid behov, när du som medlem informerar oss om ändring.
 • Lagringsminimering:  Vi raderar alla uppgifter när medlem lämnat föreningen. Vi hanterar inte personnummer
 1.        Information till  medlemmar

         Personansvarig i föreningen är den sittande styrelsen 

         Uppgifter vi behandlar är namn, adress, anropssginal, telefonnumer samt e-postadress

         Anledning att vi har dessa uppgifter är för att kunna se vilka som är medlemmar, och att kunna informera om klubbens verksamheter.

         Vi lämnar inte ut uppgifterna till 3:dje part.

Som medlem i klubben godkänner du att klubben  har rätt att lägga ut
foton på hemsida och sociala medier på våra aktivitet där medlemmar kan identifieras.


       Du som medlem har rätt ,

 • att få tillgång till sina personuppgifter 
 • att få felaktiga personuppgifter rättade 
 • att få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga 
 • att få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
 • att inte vara fullt ut registrerad i registret 
 • att neka till att foton som kan identifiera dig får läggas ut på hemsida samt sociala medier. Medlem skall då lämna in skrivelse till styrelsen.
 • att lämna in klagomål till Datainspektionen.