Styrelsen samt funktionärer

 • Ordförande: SM4YIK Kermith
 • Vice Ordförande: SM4RGD Charlie
 • Kassör: SM4KIB Sten
 • Sekreterare: SM4WWY Kjell
 • Ledamot: SM5OJN Jan
 • Ledamot: SM4YUK Ulf
 • Ledamot: SM4BBO Tommy

FUNKTIONÄRER

  • Trafikansvarig: SM4RGD Charlie
  • Samband Rally Sweden:  SM4YIK Kermith
  • Sambandsgrupp:  SM4VLR Rolf, SM4UDP Mikael
  • Samband reserv:  SM4RLA Göran
  • Webmaster: SM4UDP Mikael
 • Klubbmästare: SA4CHL Carl Erik, SM4QE Åke,
  SA4OLW Sven-Anders.
 • Revisor: SM4MOZ Lars
 • Revisorsuppleant: SA4OLW Sven-Anders
 • Kommunikationsgrupp: SM4RGD Charlie, SM4HNG Leif, SM4JPD Leif
 • Försäljningsdetalj: SM4WWY Kjell
 • Materielfeörvaltare: SM4WWY Kjell
 • Utbildningsansvarig: SM4HNG Leif
 • Provförättare: SM4RLA Göran
 • Marknadsföringsgrupp: SM4RGD Charlie, SA4OLW Sven-Anders
 • Valberedare: SM4HNG Leif
 • Valberedare suppleant: SM4RNH Kjell

Lämna ett svar