Laxårallyt 2022-08-27

Vi har fått förfrågan på sambandet på Laxårallyt.

Behovet är 13 stationer ute på sträckorna samt 2 på HQ

Boka upp detta datumet och anmäl er så snart som det är möjligt.

73 de SM4UDP

Lämna ett svar