Styrelsen samt funktionärer

 • Ordförande: SA4CBM Claes
 • Vice Ordförande: SM4RGD Charlie
 • Kassör: SM4KIB Sten
 • Sekreterare: SM5OJN Jan
 • Ledamot: SA4BLN Magnus
 • Ledamot: SM4JPD Leif
 • Ledamot: SM4GWC Ralf

FUNKTIONÄRER

 • Stationsföreståndare, Trafikansvarig: SM4RGD Charlie
 • Webmaster: SM4UDP Mikael
 • Revisor: SM4MOZ Lars
 • Utbildning och provförättning: SM4RLA Göran
 • Klubbmästare: SA4CHL Carl Erik, SA4CMT Janusz, SM4QE Åke
 • Försäljningsdetalj: SM4WWY Kjell
 • Sambandsgrupp:  SM4VLR Rolf +1 vakant
 • Samband Rally Sweden:  SM4YIK Kermith
 • Teknisk grupp SK4TL/R: SM4RGD Charlie, SM4HNG Leif
 • Teknisk grupp APRS: SM4JPD Leif
 • Teknisk grupp
 • Valberedare: SM4HNG Leif
 • Valberedare suppleant: SM4YIK Kermit

Kommentera