Styrelsen samt funktionärer

 • Ordförande: SM4YIK Kermith
 • Vice Ordförande: SM4RGD Charlie
 • Kassör: SM4KIB Sten
 • Sekreterare: SM4JPD Leif
 • Ledamot: SA4BLN Magnus
 • Ledamot: SM5OJN Jan
 • Ledamot: SM4YUK Ulf

FUNKTIONÄRER

  • Stationsföreståndare, Trafikansvarig: SM4RGD Charlie
  • Samband Rally Sweden:  SM4YIK Kermith
  • Sambandsgrupp:  SM4VLR Rolf, SM4UDP Mikael, SM4YRH Stefan
  • Samband reserv:  SM4RLA Göran
  • Webmaster: SM4UDP Mikael

 

 • Klubbmästare: SA4CHL Carl Erik, SA4CMT Janusz, SM4QE Åke
 • Revisor: SM4MOZ Lars
 • Revisorsuppleant: SA4OLW Sven-Anders

 

 

 • Kommunikationsgrupp: SM4RGD Charlie, SM4HNG Leif, SM4JPD Leif
 • Försäljningsdetalj: SM4WWY Kjell
 • Utbildningsansvarig: SM4JPD Leif
 • Provförättare: SM4RLA Göran

 

 

 • Valberedare: SM4HNG Leif
 • Valberedare suppleant: SM4WWY Kjell

 

Kommentera